Stowarzyszenie Dobra Edukacja zostało założone w 2012 roku. Wstępują do niego Ci, którzy chcą trwale związać się z ideą edukacji spersonalizowanej, angażują się się w jej rozwijanie, chcą tworzyć szkoły zorganizowane w sposób umożliwiający każdemu uczniowi osobisty rozwój i robienie we własnym tempie maksymalnych postępów na miarę własnych możliwości, stawiające na samodzielność, współpracę i odpowiedzialność, wykorzystujące nowoczesne technologie. Od początku istnienia Stowarzyszenia jego prezeską jest Katarzyna Hall. 

Stowarzyszenie jest organem prowadzącym 12 szkół i placówek oświatowych:

W Gdańsku Stowarzyszenie prowadzi także Instytut Dobrej Edukacji (IDE) – zespół niepublicznych placówek oświatowych o zasięgu ogólnopolskim. Standardy i Program Dobrej Edukacji obowiązujące w Akademiach zostały przygotowane przez Instytut w wyniku współpracy kadry Akademii.

Instytut we współpracy z Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych prowadzi od 2016 roku studia podyplomowe z edukacji spersonalizowanej, dające obecnie także jednocześnie kwalifikacje do zarządzania oświatą. Od początku organizacją studiów zarządza Joanna Berdzik.

Instytut wspiera też szkoły prowadzone przez inne podmioty realizujące nasz Program i Standardy. Są to Euroszkoła w Koszalinie i Leśna Szkoła Puszczyk w Białymstoku – od 2018 roku – oraz Szkoła na Wyspie w Poznaniu i Szkoła Podstawowa Rozwój i Samodzielność w Wyszkowie od września 2022 roku.

Podejmujemy się również realizowania projektów społecznych i badawczych, mających na celu rozwój i dzielenie się doświadczeniem.

Skip to content