Stowarzyszenie Dobra Edukacja tworzą osoby, którym zależy na naprawdę dobrej, spersonalizowanej edukacji. Wśród jego założycieli byli inicjatorzy i pomysłodawcy pierwszych Akademii Dobrej Edukacji powstałych w Warszawie i Gdańsku. Wśród członków Stowarzyszenia są także twórcy i pracownicy kolejnych Akademii. Do Stowarzyszenie wstępują Ci, którzy chcą trwale związać się z ideą Dobrej Edukacji, angażują się się w jej rozwijanie.
Stowarzyszenie jest obecnie organem prowadzącym 12 szkół i placówek oświatowych. Prowadzi Instytut Dobrej Edukacji, którego zadaniem jest wspieranie rozwoju edukacji spersonalizowanej, pomaganie zarówno szkołom, które już realizują Program Dobrej Edukacji, jak i ekipom dopiero przygotowującym się do tego.
Klikając w poszczególne pola tej grafiki można przenieść się na strony poszczególnych jednostek.

Skip to content