KONTAKT

Siedziba Stowarzyszenia

ul. Górczewska 13, 01-189 Warszawa

Adres do korespondencji

Instytut Dobrej Edukacji
Kołobrzeska 41C, 80-391 Gdańsk
tel. 661 96 66 96
e-mail: biuro@dobraedukacja.edu.pl

Inspektor Ochrony Danych

Michał Rolbiecki
e-mail: iod@dobraedukacja.edu.pl

KRS 0000432527
NIP 5272683613
REGON 146302430
Nr konta: 74 1240 1242 1111 0010 6607 0088, Bank Pekao S.A.

Skip to content