HISTORIA ROZWOJU

Zaczynaliśmy w gronie niewielkiej grupy entuzjastów. Założyliśmy w 2012 roku Stowarzyszenie Dobra Edukacja, ponieważ chcieliśmy tworzyć szkoły, które przygotowują do przyszłości, a nie są oparte o XIX-wieczne modele edukacyjne. Szkoły zorganizowane w sposób umożliwiający każdemu uczniowi osobisty rozwój i robienie we własnym tempie maksymalnych postępów na miarę własnych możliwości, stawiające na samodzielność, współpracę i odpowiedzialność, wykorzystujące nowoczesne technologie.

Od początku istnienia Stowarzyszenia prezeską jest Katarzyna Hall. Wśród historycznych założycieli i członków zarządu w pierwszych latach działania Stowarzyszenia byli: Anna Figas, Jarosław Kordziński, Beata Owczarska, Beata i Jacek Staniszewscy.

Prowadzimy społeczne szkoły i placówki oświatowe. Są to Akademie Dobrej Edukacji:

W Gdańsku prowadzimy także Instytut Dobrej Edukacji (IDE) – zespół niepublicznych placówek oświatowych o zasięgu ogólnopolskim. Standardy i Program Dobrej Edukacji obowiązujące w naszych szkołach zostały przygotowane przez Instytut w wyniku współpracy kadry naszych szkół.

Nasz Instytut we współpracy z Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych prowadzi od 2016 roku studia podyplomowe z edukacji spersonalizowanej, dające obecnie także jednocześnie kwalifikacje do zarządzania oświatą. To nasze ważne osiągnięcie nastawione na profesjonalizację kadr, które staramy się zainspirować. Od początku organizacją studiów zarządza Joanna Berdzik.

Instytut wspiera też szkoły prowadzone przez inne podmioty realizujące nasz Program i Standardy. Są to Euroszkoła w Koszalinie i Leśna Szkoła Puszczyk w Białymstoku – od 2018 roku – oraz Szkoła na Wyspie w Poznaniu i Szkoła Podstawowa Rozwój i Samodzielność w Wyszkowie od września 2022 roku.

Podejmujemy się również realizowania projektów społecznych i badawczych, mających na celu rozwój i dzielenie się doświadczeniem.

Skip to content