Nagradzamy inicjatywy II

Konkurs, w którym możecie wygrać pomoc w uruchomieniu nowej szkoły. Druga edycja.

Twoja prężna grupa inicjatywna dołączy do sieci współpracy szkół realizujących Program Dobrej Edukacji. Będziecie mogli korzystać z potencjału Stowarzyszenia Dobra Edukacja i zrzeszonych placówek. Dla grupy inicjatywnej będzie to niesamowita możliwość nieodpłatnego zdobycia realnych doświadczeń, podpatrzenia jak funkcjonuje Dobra Edukacja, nawiązania wartościowych kontaktów oraz zweryfikowania swoich zamierzeń edukacyjnych i rozwojowych planów. 

Wartościowa nagroda

Jeśli myślicie o założeniu nowej szkoły lub wprowadzeniu istotnych zmian w obecnym funkcjonowaniu, na pewno chcecie zweryfikować swoje założenia, poradzić się doświadczonych osób, unikać ryzyka i implementować sprawdzone rozwiązania. Gdzie szukać takiej wiedzy? Kto mógłby być mentorem w takim projekcie? Ile trzeba zainwestować aby mieć do tej wiedzy i takich doświadczeń dostęp?

Zwycięskie grupy inicjatywne znajdą się na drodze do Dobrej Edukacji – zyskają bezpłatnie:

  • wsparcie mentorskie lidera lub liderów grupy inicjatywnej przez cały rok szkolny, polegające na zdalnych konsultacjach średnio raz w miesiącu;
  • uczestnictwo  w naszej zdalnie w tym roku organizowanej konferencji programowej w sierpniu;
  • możliwość spotkania w uzgodnionych terminach z liderami poszczególnych Akademii Dobrej Edukacji i rozmów o praktycznych rozwiązaniach w nich stosowanych; 
  • pomoc w przygotowaniu dokumentów statutowych, aby prowadzić szkołę pracującą zgodnie z naszym programem;
  • pomoc w przygotowaniu pierwszego planu organizacyjnego szkoły tak, aby móc rozpocząć pracę zgodnie z naszym Programem i Standardami. 

Dzielimy się naszym doświadczeniem

Stowarzyszenie Dobra Edukacja działa od dziewięciu lat i zamierza w roku szkolnym 2021/2022 umożliwić kilku prężnym grupom inicjatywnym dołączenie się do sieci współpracy szkół realizujących nasze założenia i nasz Program Dobrej Edukacji. Obecnie potencjał tworzą cztery szkoły średnie i siedem szkół podstawowych, w tym dwie szkoły prowadzone przez inne podmioty. 

Konkurs “Nagradzamy inicjatywy!” został zorganizowany po raz pierwszy w 2020 roku. Dzięki uzyskanemu wsparciu od września 2021 roku co najmniej jeszcze dwie szkoły zaczną realizować nasz program – są na drodze do tego najbardziej zaawansowane. 

Planujemy w kolejnym roku objąć wsparciem następne grupy inicjatywne, przygotowujące się do utworzenia szkoły realizującej nasz Program.

Kim jesteśmy i jaka jest nasza misja?

Założyliśmy w 2012 roku Stowarzyszenie Dobra Edukacja, ponieważ chcieliśmy tworzyć szkoły, które przygotowują do przyszłości, a nie są oparte o XIX-wieczne modele edukacyjne. Szkoły zorganizowane w sposób umożliwiający każdemu uczniowi osobisty rozwój i robienie we własnym tempie maksymalnych postępów na miarę własnych możliwości, stawiające na samodzielność, współpracę i odpowiedzialność, wykorzystujące nowoczesne technologie.

Utworzyliśmy Instytut Dobrej Edukacji, aby wspierać innowacyjnie zorganizowane, prowadzone przez nas szkoły – Akademie Dobrej Edukacji. Wszystkie Akademie realizują Standardy i Program Dobrej Edukacji przygotowane i rozwijane przez Instytut. Kadra Akademii korzysta z organizowanych przez Instytut konferencji, szkoleń i sieci współpracy.

Szkoły prowadzone przez inne podmioty także mogą przystąpić do sieci współpracy koordynowanych przez Instytut. Potrzebny jest trwający około roku cykl przygotowania do wdrażania w danej szkole Standardów i Programu Dobrej Edukacji. Potem, przy realizowaniu Standardów i Programu Dobrej Edukacji konieczne jest systematyczne uczestniczenie kadry szkoły w szkoleniach i sieciach współpracy oraz w rozwijaniu Programu Dobrej Edukacji.

Co zrobić, aby otrzymać dostęp do potencjału Stowarzyszenia?

Grupa inicjatywna, aby przystąpić do naszego konkursu, powinna  do 15 maja 2021 roku, zaznaczając w temacie wiadomości Konkurs Nagradzamy inicjatywy, przesłać swoje zgłoszenie na adres: biuro@dobraedukacja.edu.pl. Wymagany formularz zgłoszenia jest do pobrania. 

Prawidłowo wypełnione zgłoszenie powinno zawierać:

  • nazwę grupy, osobę, adres email i numer telefonu do kontaktu w sprawach grupy;
  • informację, czy chodzi o wdrożenie Programu Dobrej Edukacji w istniejącej już szkole – jakiej, czy też o powołanie nowej szkoły – jakiego typu, w jakiej miejscowości, od kiedy;
  •  informację, jaki podmiot jest lub będzie organem prowadzącym tworzoną szkołę (może to być podmiot, którego utworzenie jest dopiero w planie);
  • dane członków grupy, których powinno być od trzech do pięciu, a wśród nich przynajmniej dwie osoby, które mają kwalifikacje pedagogiczne i planują pracować w utworzonej szkole.

Należy także dołączyć list motywacyjny, zawierający krótkie przedstawienie kompetencji członków grupy i ich roli w planowanych działaniach oraz uzasadnienie, dlaczego grupa chce przystąpić do naszej sieci współpracy.

Z grupami, które się zgłoszą, przedstawiciele Instytutu Dobrej Edukacji przeprowadzą zdalne rozmowy kwalifikacyjne. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do niewyłonienia żadnej grupy lub przesunięcia terminu zbierania zgłoszeń. 

Rozstrzygnięcie konkursu

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 20 czerwca. Poszczególne grupy zostaną o wynikach poinformowane bezpośrednio, a wyłonieni w drodze konkursu otrzymają dane do logowania na nasze konferencje i konsultacje.

Zachęcamy do obejrzenia zamieszczonego dalej filmu o historii jednej z wspieranych przez nas szkół.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych członków GRUPY INICJATYWNEJ zgłoszonej do konkursu NAGRADZAMY INICJATYWY II. 

Skip to content