Nagradzamy Inicjatywy – ewaluacja i stały nabór

Jak założyć dobrą szkołę i jak sięgnąć po profesjonalne w tym wsparcie?

Chcemy założyć szkołę i udział w konkursie Nagradzamy Inicjatywy to dla nas wielka wartość” – mówią przedstawiciele jednej z grup inicjatywnych, które wzięły udział w konkursie. Ponad rok temu rozpoczęliśmy konkurs “Nagradzam Inicjatywy”, który jest profesjonalnym wsparciem w rozwoju organizacji, których uczestnicy chcą założyć szkołę lub zyskać pomoc dla już założonej szkoły w jej rozwoju. Każda z czterech grup, które właśnie zakończyły roczny cykl współpracy z nami, uznała udział w programie za bardzo wartościowy. A my, żeby lepiej pomóc kolejnym zespołom, uaktualniamy zasady programu – uruchamiamy stałą rekrutację do “Nagradzamy Inicjatywy”. W ten sposób będziemy mogli lepiej pomóc zgłaszającym się do nas, bo każdy z nich jest na innym poziomie rozwoju, przygotowań. Każda z dotychczas obejmowanych naszą pomocą grup mierzyła się z innymi zagadnieniami i wyzwaniami, a dla spersonalizowanego wsparcia w rozwoju nie potrzebny jest wspólny termin startu w projekcie. 

Zakładanie i rozwijanie szkoły to złożony proces. Dzielimy się doświadczeniem i pomagamy tym, którzy są gdzieś na początku swojej drogi do dobrej edukacji. W ramach “Nagradzamy Inicjatywy” chętne grupy inicjatywne korzystają z naszej pomocy w rozwoju swoich planów organizacyjnych i materializacji dobrych koncepcji edukacyjnych. Oto kilka słów podsumowania wrażeń uczestników oraz trochę o tym, jakie wnioski my wyciągnęliśmy. Najważniejszy: zgłoszenia do udziału w programie “Nagradzamy inicjatywy” zbieramy nieustannie. 

Do pierwszej edycji programu zgłosiło się dziesięć zespołów. Pełny rok współpracy z nami kończą właśnie cztery pierwsze grupy: z Kielc, Książenic, Wasilkowa i Zielonej Góry. Następne dwie zaczęły korzystać z naszego doradztwa w rozwoju później, po spełnieniu pewnych warunków początkowych.

Wybraliśmy te grupy, które miały już skonkretyzowane oczekiwania i sporo pierwszych doświadczeń przy zakładaniu szkoły. Sytuacja pandemiczna, a co za tym idzie zmiany prawne, ograniczenia i przeobrażenia sytuacji rynkowej, odcisnęły mocne piętno na pierwotnych planach każdej z grup. Żałujemy, że nie mogliśmy zrealizować planowanych wizyt studyjnych w naszych szkołach, bo spotkania on-line jednak nie dały możliwości swobodnego odbierania klimatu szkół i nieskrępowanej rozmowy z ich kadrą” mówi Prezeska Stowarzyszenia Dobra Edukacja, Katarzyna Hall. 

Każda z grup podkreślała wysoki merytoryczny poziom wsparcia. Każda również wyrażała żal, że nie można było osobiście zobaczyć naszych szkół w działaniu i porozmawiać z ich kadrą. Różny w grupach był poziom determinacji do założenia i prowadzenia szkoły, różne istniały przeszkody lokalne – prawne i organizacyjne. W jednej z grup zespół był w początkowym stadium projektowania dobrej szkoły i lider przyznał się otwarcie, że bali się zadawać bardziej szczegółowe pytania. Co za tym idzie transfer wiedzy odbywał się nieco wolniej. Rozumiemy to bardzo dobrze, dlatego oprócz wprowadzenia ciągłego naboru do programu lepiej zróżnicowaliśmy poziomy wsparcia dla uczestników.

Możliwość skorzystania ze wsparcia, szczególnie w trakcie kontroli, którą mieliśmy z kuratorium, była wręcz nieoceniona” – mówi liderka jednej z grup. Cieszą nas te słowa, bo wiemy, ile stresu potrafi takie wydarzenie wprowadzić w działalność młodej szkoły. Sami to przeżywaliśmy już kilkunastokrotnie i wiemy, jak przygotować się do takiej sytuacji profesjonalnie, i bez nerwów.

Pytając o wrażenia z udziału, usłyszeliśmy również o istniejącej potrzebie skorzystania z dostępu do informacji narzędziowych, które nasi nauczyciele mogliby przekazać np. w formie webinarów tematycznych. Rozważamy tę koncepcję. Dyskutujemy możliwość i formę jej użycia w projekcie “Nagradzamy Inicjatywy” lub w ramach usług wsparcia, które dostępne są odpłatnie

Cieszy nas zainteresowanie, z jakim się spotykamy prowadząc “Nagradzamy Inicjatywy”. Inspirujące jest wspomaganie zespołu, który pomimo różnych przeciwności deklaruje, że z naszego wsparcia będzie korzystać “aż do skutku”. 

Tych, którzy myślą o założeniu lub rozwoju szkoły zachęcamy do kontaktu. Może odpowiedni czas na Wasz udział w naszym projekcie jest już, a może nadejdzie dopiero za kilka miesięcy. Sprawdźcie,  z czyjego wsparcia i doświadczenia będziecie mogli korzystać najczęściej w przypadku startu w programie. Edukacja spersonalizowana daje najlepsze efekty. Nasze spersonalizowane wsparcie wniesie wartość w rozwój dobrej edukacji, którą chcecie objąć dzieci lub młodzież w swojej okolicy. Zachęcamy do kontaktu już dziś.

Jesteś zainteresowany? Zapraszamy!
NAGRADZAMY INICJATYWY

Skip to content