Rusza Akademia dobrych kompetencji!

Stowarzyszenie Dobra Edukacja 1 sierpnia 2020 roku rozpoczyna realizację projektu “Akademia dobrych kompetencji” (RPMA.10.01.01-14-b686/18). Projekt został złożony w  Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych i jest współfinansowany z Funduszy Europejskich. Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W ciągu dwóch lat trwania projektu Akademia Dobrej Edukacji w Warszawie oraz Akademia Dobrej Edukacji w Jabłonnie przeznaczy kwotę około 600 000 złotych na działania skierowane dla uczniów oraz zwiększające potencjał Akademii. W ciągu lat szkolnych 20/20 i 20/21 w naszych Akademiach będą realizowane dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, matematyki, zajęcia z  przyrody z wykorzystaniem doświadczeń i eksperymentów, warsztaty umiejętności uniwersalnych ukierunkowane na rozwój umiejętności rozwiązywania problemów, uczenia się, kreatywności i innowacyjności oraz zajęcia robotyki. Będziemy też organizować dodatkowe zajęcia indywidualne oraz w małych grupach dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Cieszy także, że w ramach projektu nasze Akademie zostaną bardzo mocno doposażone. Będziemy mieli nowy sprzęt komputerowy oraz pomoce dydaktyczne do pracowniach matematycznych, przyrodniczych, fizycznych i chemicznych. Zakupimy też pomoce do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Dodatkowo w wielu obszarach będziemy doskonalili naszą kadrę: w zakresie pracy zdalnej – z e-zasobów, z kształtowania u uczniów umiejętności uniwersalnych i umiejętności matematycznych, a także ze stosowania w naszej pracy edukacji włączającej.

Skip to content