Nagradzamy inicjatywy!

Twoja prężna grupa inicjatywna dołączy do sieci współpracy szkół realizujących Program Dobrej Edukacji. Będziecie mogli całkowicie bez opłat korzystać z potencjału Stowarzyszenia i zrzeszonych placówek. Dla grupy inicjatywnej będzie to niesamowita możliwość nieodpłatnego zdobycia realnych doświadczeń, podpatrzenia jak funkcjonuje Dobra Edukacja, nawiązania wartościowych kontaktów oraz zweryfikowania swoich zamierzeń edukacyjnych i biznesowych planów. 

Wartościowa nagroda

Jeśli myślicie o założeniu nowej placówki lub wprowadzeniu istotnych zmian w obecnym funkcjonowaniu, na pewno chcecie zweryfikować swoje założenia, poradzić się doświadczonych osób, unikać ryzyka i implementować sprawdzone rozwiązania. Gdzie szukać takiej wiedzy? Kto mógłby być mentorem w takim projekcie? Ile trzeba zainwestować aby mieć do tej wiedzy i takich doświadczeń dostęp?

Zwycięskie grupy inicjatywne znajdą się na drodze do Dobrej Edukacji – zyskają bezpłatnie:

 • wsparcie mentorskie lidera lub liderów grupy inicjatywnej przez cały rok szkolny polegające na około 2-godzinnych – zdalnych lub bezpośrednich – konsultacjach średnio raz w miesiącu
 • uczestnictwo  w naszej zdalnie w tym roku organizowanej trzydniowej konferencji programowej w sierpniu
 • udział w zdalnym szkoleniu ABC dla nauczycieli 
 • udział w zdalnym szkoleniu ABC dla mentorów
 • udział w zdalnym szkoleniu ABC dla kadry kierowniczej
 • możliwość uczestniczenia w comiesięcznych zdalnych spotkaniach naszych kadr kierowniczych
 • zaproszenie do całorocznej współpracy w programowych zespołach blokowych kadry pedagogicznej, odpowiednio do swoich kwalifikacji
 • możliwość odbycia wizyt studyjnych w wybranych ADE w uzgodnionych terminach
 • pomoc w przygotowaniu dokumentów statutowych, aby prowadzić szkołę pracującą zgodnie z naszym programem
 • pomoc w przygotowaniu pierwszego planu organizacyjnego szkoły tak, aby można ją było uznać za pracującą zgodnie z naszym Programem i Standardami 

Chcemy dzielić się naszym doświadczeniem

Stowarzyszenie Dobra Edukacja działa od ośmiu lat i zamierza w roku szkolnym 2020/2021 umożliwić prężnym grupom inicjatywnym dołączenie się do sieci współpracy szkół realizujących nasze założenia i nasz Program Dobrej Edukacji. Obecnie potencjał tworzą cztery szkoły średnie i siedem szkół podstawowych, w tym dwie szkoły prowadzone przez inne podmioty.

W roku szkolnym 2020/2021 jesteśmy w stanie objąć wsparciem od jednej do trzech grup inicjatywnych, przygotowujących się do utworzenia od września 2021 roku szkoły realizującej nasz Program lub przygotowujących się do wprowadzenia Programu Dobrej Edukacji w istniejącej szkole.

Kim jesteśmy i jaka jest nasza misja?

Założyliśmy w 2012 roku Stowarzyszenie Dobra Edukacja, ponieważ chcieliśmy tworzyć szkoły, które przygotowują do przyszłości, a nie są oparte o XIX-wieczne modele edukacyjne. Szkoły zorganizowane w sposób umożliwiający każdemu uczniowi osobisty rozwój i robienie we własnym tempie maksymalnych postępów na miarę własnych możliwości, stawiające na samodzielność, współpracę i odpowiedzialność, wykorzystujące nowoczesne technologie.

Utworzyliśmy Instytut Dobrej Edukacji, aby wspierać innowacyjnie zorganizowane, prowadzone przez nas szkoły – Akademie Dobrej Edukacji. Wszystkie Akademie realizują Standardy i Program Dobrej Edukacji przygotowane i rozwijane przez Instytut. Kadra Akademii korzysta z organizowanych przez Instytut konferencji, szkoleń i sieci współpracy.

Szkoły prowadzone przez inne podmioty także mogą przystąpić do sieci współpracy koordynowanych przez Instytut. Potrzebny jest trwający około roku cykl przygotowania do wdrażania w danej szkole Standardów i Programu Dobrej Edukacji. Przy realizowaniu Standardów i Programu Dobrej Edukacji konieczne jest systematyczne uczestniczenie kadry szkoły w szkoleniach i sieciach współpracy oraz w rozwijaniu Programu Dobrej Edukacji.

Co zrobić, aby otrzymać dostęp do potencjału Stowarzyszenia?

Grupa inicjatywna, aby przystąpić do naszego konkursu, powinna do 31 lipca:

 • wskazać nazwę grupy, adres email i numer telefonu do kontaktu w sprawach grupy
 • przedłożyć CV członków grupy, których ma być przynajmniej trzech, a maksimum ośmiu
 • wskazać, czy chodzi o wdrożenie Programu Dobrej Edukacji w istniejącej już szkole – jakiej, czy też o powołanie nowej szkoły – jakiego typu, w jakiej miejscowości
 • sformułować list motywacyjny, zawierający uzasadnienie, dlaczego grupa chce przystąpić do naszej sieci współpracy

Szczególnie mile widziane i preferowane będą grupy zawierające osoby, które już uczestniczyły w jakichś działaniach, projektach lub szkoleniach, organizowanych przez Stowarzyszenie Dobra Edukacja lub Instytut Dobrej Edukacji oraz osoby, które ukończyły lub są w trakcie studiów podyplomowych z edukacji spersonalizowanej, organizowanych przez nasz Instytut  we współpracy z Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych.

Grupy zgłaszają się mailowo, przesyłając wymienione wyżej informacje i dokumenty na adres: biuro@dobraedukacja.edu.pl. W temacie wiadomości prosimy o napisanie: Konkurs Nagradzamy inicjatywy.

Z grupami, które się zgłoszą, przedstawiciele Instytutu Dobrej Edukacji przeprowadzą zdalne rozmowy kwalifikacyjne. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do niewyłonienia żadnej grupy lub przesunięcia terminu zbierania zgłoszeń. 

Rozstrzygnięcie konkursu

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 12 sierpnia. Grupy, które się zgłoszą do konkursu, zostaną o wynikach konkursu poinformowane bezpośrednio, a wyłonieni w drodze konkursu otrzymają dane do logowania na nasze konferencje i konsultacje.

Nasza konferencja programowa jest planowana w dniach 18-20 sierpnia 2020 roku i aby zostać objętym wsparciem Instytutu Dobrej Edukacji w najbliższym roku szkolnym, konieczne jest rozpoczęcie przez grupę inicjatywną swojej aktywności w naszym zespole od wzięcia udziału w tej konferencji.

Skip to content