Wyniki konkursu

Dziękujemy za zainteresowanie konkursem “Nagradzamy inicjatywy!”. Cieszymy się, że spotkał się z dużym zainteresowaniem, bo to oznacza, że coraz więcej ludzi wierzy w dobrą edukację i chce ją wdrażać.

Po spotkaniu z tak wieloma interesującymi grupami inicjatywnymi podjęliśmy decyzję, że udzielimy wsparcia większej liczbie zespołów niż pierwotnie zakładaliśmy.

Grupy inicjatywne, które zgłosiły chęć prowadzenia szkoły realizującej Program Dobrej Edukacji, mogą liczyć na nasze spersonalizowane podejście. Z naszej bezpłatnej pomocy będą mogły skorzystać w okresie IX.2020-VIII.2021 (najbardziej zaawansowani) lub I-XII.2021 (następne wybrane zespoły). Odpowiednie porozumienia o współpracy ze Stowarzyszeniem Dobra Edukacja są proponowane tym, którzy zostali wyłonieni w drodze naszego konkursu.

Dalsza współpraca i nasze głębsze zaangażowanie zależą od wyników analizy wspólnoty wartości, którą wykonamy razem na półmetku współpracy (współpracę z zaawansowanymi podsumujemy w styczniu, z pozostałymi w czerwcu). Wtedy zapadną decyzje o formie i charakterze ściślejszej współpracy na dłuższy czas, następującej po zakończeniu umówionego okresu wstępnego.

Zespoły mniej zaawansowane zostaną poproszone o wykonanie do grudnia określonych działań, warunkujących możliwość rozpoczęcia współpracy i korzystania z regularnej pomocy. 

Jeszcze raz dziękujemy za udział w konkursie. Tych, którzy nie zdecydowali się wziąć udziału lub nie znaleźli się w gronie laureatów zachęcamy do działania na rzecz dobrej edukacji. Wierzymy, że razem będziemy zmieniać edukację w Polsce na lepsze. Zachęcamy też do obserwowania naszych działań i włączania się w kolejne inicjatywy Stowarzyszenia Dobra Edukacja.

Zespoły wykazujące największe zaawansowanie w swoim dążeniu do dobrej edukacji, którym zostaną zaproponowane porozumienia o współpracy w okresie IX.2020-VIII.2021:

Grupa Mosty Edukacji z Książenic

Grupa Edukacja na Miarę z Wasilkowa

Grupa Przystań w Naturze z Kielc

Pozostałe zespoły, którym zostaną zaproponowane porozumienia o współpracy w okresie I-XII.2021, po wykonaniu do grudnia określonych działań:

Grupa EmocJa z Lublina

Grupa Tu i Teraz z Bolesławca

Grupa A.von Humboldta z Zielonej Góry

Grupa Nadaktywni Kreatywni z Warszawy Pragi

Grupa Kalokagathia z Poznania

Skip to content